despre-noi

Ridicări topografice de detaliu și lucrări
cadastrale pentru proiectul NABUCCO

Beneficiar: S.N.T.G.N. Transgaz S.A.

Gauss a realizat lucrări geodezice, topografice, cadastrale și fotogrammetrice pentru gazoductul NABUCCO. Au fost realizate toate lucrările de specialitate pentru traseul gazoductului NABUCCO pe teritoriul României (aprox. 457 km). Au fost realizate lucrările de identificare a proprietarilor afectaţi din zona de lucru a conductei, aproximativ 41.000 proprietari.

Am realizat și furnizat ortofotograme digitale și modelul numeric al terenului, derivat din date LIDAR, pentru un culoar de minim 1000m (în medie 1700m) pe traseul rezultat din studiul de birou, am executat planurile cu detaliile topografice în zonele de
traversări (peste 350 de planșe), inclusiv determinări batimetrice ale fundurilor râurilor majore traversate, am asigurat popularea bazei de date GIS a proiectului cu datele topografice și cu informaţiile rezultate din proiectarea de specialitate.

De asemenea, Gauss a implemetat și administrat sistemele liniare de referinţă corespunzătoare fiecărei revizii a traseului. Am furnizat informaţii rezultate din analiza 3D a datelor (profile și pante, longitudinale și transversale, vizualizări perspective ale informaţilor legate de gazoduct etc.) și diverse statistici solicitate de client, ale datelor topografice și cadastrale.

De asemenea, Gauss a dezvoltat sub platforma ESRI ArcGIS Desktop o aplicaţie de generare a planurilor de aliniament/profil pentru întregul traseul românesc al gazoductului.