despre-noi

Petrom

Beneficiar: OMV Petrom S.A. – membru OMV Group

Întocmirea documentaţiei pentru atestarea proprietăţii conform HG 834/1991 pentru S.N.P. Petrom, Schela Petrolieră Timișoara – peste 4000 de sonde și terenuri petroliere.
Contract-cadru pentru furnizarea de servicii topografice, geodezie, cadastru și fotogrammetrie, realizarea de studii geotehnice, obţinerea de permise și proiectare pentru OMV Petrom S.A.

Începând cu 2007 în cadrul acestui contract și prin alte contracte, firma noastră a oferit următoarele servicii:

– măsurători topografice necesare pentru elaborarea proiectelor tehnice
– elaborarea planurilor cadastrale, identificarea proprietarilor și negocieri cu aceștia pentru obţinerea drepturilor de acces
– zboruri fotogrammetrice
– întocmirea proiectelor tehnice de detaliu pentru execuţia noilor obiective (sonde, conducte)
– elaborarea de documentaţii tehnice pentru obţinerea autorizaţiilor de construcţie
– elaborarea de documentaţii tehnice pentru obţinerea certificatelor de urbanism, a avizelor și acordurilor specifice
– realizarea de studii geotehnice
– realizarea de studii de impact asupra mediului
– detecţia de conducte subterane, implementarea GIS pentru acestea

Proiecte:
– realizarea tuturor tipurilor de documentaţii cadastrale pentru obiectivele OMV Petrom.