despre-noi

Inventarierea terenurilor
deţinute de Statul Român

Beneficiar: Agenţia Domeniilor Statului

Acest proiect a avut ca scop inventarierea terenurilor aflate în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului.

Din activităţile din cadrul acestui proiect a rezultat o gamă largă de produse și servicii:
– identificări de terenuri
– înscrieri în Cartea Funciară
– evidenţa parcelelor
– centralizarea documentelor și construirea bazei de date ce conţine toate caracteristicile topo-cadastrale și juridice ale terenurilor.

În total, am realizat măsurători topografice, am proiectat și populat baza de date G.I.S. am efectuat înscrieri în Cartea Funciară pentru peste 600 000 hectare de terenuri.