despre-noi

Sistemul de identificare a parcelelor agricole

Beneficiar: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Agenţia de Plăţi și Investiţii în Agricultură

Sistemul de identificare a parcelelor agricole (LPIS) reprezintă un element esenţial al Sistemului Integrat de Administrare și Control (IACS) pe care România trebuia să îl implementeze până la aderarea la Uniunea Europeană. IACS este o structură IT complexă care sprijină activităţile de administrare și control executate de Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură în legătură cu fermierii care solicită plăţi directe UE.

LPIS este instrumentul cheie pentru localizarea și controlul parcelelor declarate de fermieri. Pentru aceasta am realizat vectorizarea unui lot de 794 de teritorii administrative din 9 judeţe de pe teritoriul României (însumând o suprafaţă totală de 58.687 kmp) pe baza fotointerpretării în mediul GIS, precum și
identificarea tuturor terenurilor eligibile (terenuri cu destinaţie agricolă) pentru obţinerea de subvenţii.

În final am construit o bază de date relaţională care cuprinde toate datele geospaţiale necesare descrierii exhaustive a terenurilor, atât pentru cele eligibile cât și pentru cele neeligibile din punct de vedere a diverselor scheme de plăţi.