despre-noi

Aplicație WebGIS pentru colectarea datelor cadastrale

Procedurile implementate în aplicație sunt:

– colectarea datelor despre imobil și proprietari/posesori;
– importarea punctelor GPS luate cu aparatele GPS de mare precizie și îndesirea lor folosind funcții ca: intersecție aliniamente, prelungire aliniament, ridică/coboară perpendiculară, paralelă, trilaterație, arc de cerc;
– adăugarea actelor și schiței imobilului (sub formă de documente scanate sau fotografiate), adăugarea de imagini ale imobilului luate pe teren și expedierea acestora pe server în timp real;

– vectorizarea, pornind sau nu de la punctele importate, a imobilelor și a clădirilor, atribuirea lor cu date textuale și imagini și salvarea lor pe server în timp real;
– măsurarea de distanțe și suprafeţe;
– vizualizarea, interogarea și modificarea imobilelor, a clădirilor și a datelor aferente și salvarea lor pe server în timp real.

Aplicația se folosește în etapa de realizare a lucrărilor de specialitate, pentru următoarele sarcini:
– Realizarea interviurilor, măsurarea imobilelor și a construcțiilor și colectarea actelor;
– Realizarea bazei de date preliminare cu acte și proprietari;
– Realizarea bazei de date cu privire la construcțiile existente în vederea obținerii ulterioare a actelor necesare a fi emise de către Primăria unității administrativ-teritoriale pentru înscrierea în cartea funciară;
– Alte date necesare pentru colectarea informațiilor despre imobile și construcții.

Proiectul are ca scop ușurarea fluxului de lucru în cadrul lucrărilor de cadastru general.
Aplicația este un site web ce permite integrarea informatizată a mai multor proceduri din cadastrul general. Ea este creată în special pentru tabletă, însă poate fi în folosită și de pe desktop.
Independenţa de platformă (rulează pe Windows și Android), aplicaţia e un instrument excelent pentru verificarea în timp real a datelor colectate și a activităţii din teren.

Înapoi la Sisteme Informatice