Search

01

Proiect C.E.S.A.R.

Beneficiar: Agenţia Naţională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Beneficiar: Agenţia Naţională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Partea principală a proiectului C.E.S.A.R. (Proiect privind Completarea Sprijinului UE pentru Restructurarea Agriculturii) e reprezentată de realizarea Cadastrului General pe un număr de 19 localităţi din 13 judeţe. Proiectul este realizat cu sprijinul Băncii Mondiale de către Agenţia Naţională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Beneficii:
– Gratuitatea înregistrării proprietăţii
– Atragerea fondurilor UE destinate realizării subvenţiilor în agricultură
– Finalizarea procesului de restituire a proprietăţii la nivelul unităţiilor administrativ teritoriale
– Crearea unui sistem unic de evidenţă reală a imobilelor

Cadastrul General cuprinde: identificarea, descrierea și înregistrarea imobilelor în documentele cadastrale, măsurarea acestora și reprezentarea acestora pe planuri cadastrale și stocarea datelor pe suporturi informatice; identificarea și înregistrarea tuturor deţinătorilor de imobile în vederea înscrierii în Cartea Funciară. Cadastrul general se finalizează cu înscrierea în Cartea Funciară.
Gauss a realizat lucrările de introducere a cadastrului general în comunele Mârzănești și Valea Mărului (Galaţi) cu finalizare în 2013, și au avut ca rezultat 26.000 imobile înscrise în Cartea Funciară.

Localităţi în care s-au demarat lucrările de  înregistrare sistematică în cadrul proiectului:
Ighiu (Alba); Borod (Bihor); Orţișoara (Timiș); Crizbav, Șinca (Brașov); Saschiz (Mureș); Moara (Suceava); Mischii (Dolj); Valea Mărului (Galaţi); Iancu Jianu, Valea Mare (Olt); Saelele, Mârzănești (Teleorman); Albota, Ungheni (Argeș); Nana, Roseti (Călărași); Corbii Mari, Vulcana Băi (Dâmboviţa).

Inventarierea terenurilor detinute de Statul Roman

Beneficiar: Agenţia Domeniilor Statului

02

Beneficiar: Agenţia Domeniilor Statului

Acest proiect a avut ca scop inventarierea terenurilor aflate în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului.

Din activităţile din cadrul acestui proiect a rezultat o gamă largă de produse și servicii:
– identificări de terenuri
– înscrieri în Cartea Funciară
– evidenţa parcelelor
– centralizarea documentelor și construirea bazei de date ce conţine toate caracteristicile topo-cadastrale și juridice ale terenurilor.

În total, am realizat măsurători topografice, am proiectat și populat baza de date G.I.S. am efectuat înscrieri în Cartea Funciară pentru peste 600 000 hectare de terenuri.

Scroll to Top