Search

Geomatica reprezintă o disciplină interdisciplinară care integrează cunoștințe și tehnologii din domenii precum geografie, cartografie, topografie, informatică geografică, teledetectie, fotogrametrie și alte științe conexe…

Citește mai mult

Topografie, Geodezie, Cadastru

Fotogrammetrie și Teledetecție

Cartografie

Consultanță și suport în agricultură și mediu

Studii pentru descărcări de sarcină arheologică

Telecomunicațiile sunt domeniul tehnologic care se ocupă cu transmiterea, recepționarea și procesarea semnalelor și a informațiilor între dispozitive prin intermediul diferitelor mijloace…

Citește mai mult

Proiectare

Autorizare

Execuție

Energia se referă la activitățile și serviciile furnizate în cadrul industriei energetice, care implică producerea, distribuția, și/sau comercializarea energiei. Aceste servicii pot include producția de energie electrică sau termică…

Citește mai mult

Proiectare, autorizare și implementare conducte de petrol și gaze

Topografie, Geodezie, Cadastru

Fotogrammetrie și Teledetecție

Cartografie

Consultanță și suport în agricultură și mediu

Studii pentru descărcări de sarcină arheologică

Proiectare

Autorizare

Execuție

Proiectare, autorizare și implementare conducte de petrol și gaze

Scroll to Top