Search

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Operatorul S.C. GAUSS S.R.L. respectă dreptul la protecția datelor cu caracter personal si consideră că deținerea si prelucrarea acestor date trebuie sa fie efectuată în deplină concordanță cu prevederile legale, adică Regulamentul UE 2016/679.

Prin prezenta va aducem la cunoștință modul in care vom utiliza aceste date în conformitate cu legea.

Scopul prelucrării datelor dvs. personale:

Datele personale furnizate de dumneavoastră se vor utiliza pentru:

– Îndeplinirea obligațiilor contractuale ale S.C. GAUSS S.R.L. în calitate de executant;

– Îndeplinirea obligațiilor legale ce decurg din activitățile executate, în contextul urmatoarelor legi:

o Legea 50/1991, actualizata 2018, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,

o Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

o Ordinul 700 / 2014 – regulamentul de avizare si receptie;

o Legile proprietății.

Categorii de date personale prelucrate:

– Date de identificare a persoanei (nume, data nașterii, CNP, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, telefon);

– Informații cu privire la proprietăți și la dreptul de proprietate asupra acestora (extrase CF, titluri de proprietate, certificate, autorizații, declarații referitoare la posesie, date geospațiale);

Destinatarii datelor personale privitoare la dumneavoastră:

Datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate în infrastructura S.C. GAUSS S.R.L., dar vor fi transferate și către:

– Beneficiarii contractelor aferente, acolo unde există obligații contractuale în acest sens;

– Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prin oficiile sale locale (OCPI);

– Alte instituții publice, în funcție de situație (ANIF, OSPA, Direcțiile Agricole, Autoritatea Aeronautică etc.)

– Autorități locale (primării, consilii locale sau județene);

– Beneficiari sau colaboratori ai S.C. GAUSS S.R.L., acolo unde o cer obligațiile contractuale;

– Alte autorități sau entități emitente de avize, în funcție de situație (ENEL, Transgaz, Transelectrica, Petrom, Telekom, RDS-RCS etc.)

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal:

Datele dvs. vor fi stocate pe toată perioada derulării proiectului corespunzător acestora.

Securitatea datelor personale privitoare la dumneavoastră:

S.C. GAUSS S.R.L. asigură măsuri de securitate adecvate pentru protejarea datelor furnizate de Dumneavoastră împotriva accesului neautorizat, distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării sau dezvăluirii, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală, in conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679.

Persoanele vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal beneficiază de următoarele drepturi, conform Regulamentului UE 2016/679:
dreptul de a fi informat(ă) asupra procesării datelor dvs. cu caracter personal
dreptul de acces la date (de a obține de la S.C. GAUSS S.R.L., la cerere si in mod gratuit, o copie a datelor dvs. procesate de către noi)
dreptul de rectificare datelor (de a obține corectarea sau actualizarea datelor dumneavoastră incomplete sau inexacte)
dreptul “de a fi uitat”, adică dreptul de obține ștergerea datelor dvs. si de a fi informat(ă) despre aceasta operațiune
dreptul de a vă opune in orice moment prelucrării datelor dvs. personale
dreptul de a depune o plângere in fața unei autorități de supraveghere
dreptul de a nu fi obiectul unei decizii bazate pe procesarea automata, inclusiv generarea de profiluri automate.
Daca doriți sa va exercitați drepturile de mai sus, va rugam sa va adresați cu o cerere scrisa, datata si semnata la secretariatul S.C. GAUSS S.R.L. din Timișoara, Calea Martirilor 1-3-5, corp. D sau la adresa gdpr@gauss.ro

Scroll to Top