Search

01

Orange - Control prin Teledetecţie

Beneficiar: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Agenţia de Plăţi și Investiţii în Agricultură

Beneficiar: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Agenţia de Plăţi și Investiţii în Agricultură

Activitatea principală a proiectului CWRS este verificarea cererilor de subvenţie depuse de fermieri în cadrul programului IACS (Sistem Integrat de Administrare și Control).

Aceasta presupune clasificarea caracteristicilor terenurilor folosind cele mai noi procedee bazate pe analiză spectrală. Prin folosirea fotogramelor și a imaginilor satelitare multispectrale se pot face clasificări foarte precise legate de tipul vegetaţiei cu care e acoperit solul, umiditatea acestuia precum și determinarea zonelor de risc.

Începând cu anul 2007, au fost controlate cu teledetecţie cererile de plată pentru un număr de peste 700.000 fermieri sau 4.000.000 parcele agricole, însumând o suprafaţă declarată totală de 5.300.000 kmp, din care s-au controlat efectiv 213.000 kmp

Scroll to Top