Search

Certificările pe care GAUSS le deține sunt

ANIF

activități de îmbunătățiri funciare pe terenuri din domeniul agricol

AACR

Geodezie, topografie, cadastru și cartografie destinate infrastructurilor aeroportuare și serviciilor de trafic aerian, măsurarea punctelor de interes aeronautic în Sistemul Geodezic Global WGS-84

ANCPI

Executarea și verificarea de lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei, clasa I

Sisteme de management

SR EN ISO 9001, SR EN ISO 140001, SR EN ISO 18001; SR EN ISO/CEI 27001

Certificare ca furnizor de servicii NATO

cod NCAGE IA86L

ANCPI 9954 RA 1792

AF8862

Atestat nr.20061 & Decizia nr.2186 ANRE

Aut. nr.22830 22833 Decizia nr.1722 ANRE

ISO 9001

ISO 14001

ISO 27001

ISO 45001

LICENTA ANCOM

Scroll to Top