Certificările pe care GAUSS le deține sunt

ANIF

activități de îmbunătățiri funciare pe terenuri din domeniul agricol

AACR

Geodezie, topografie, cadastru și cartografie destinate infrastructurilor aeroportuare și serviciilor de trafic aerian, măsurarea punctelor de interes aeronautic în Sistemul Geodezic Global WGS-84

ANCPI

Executarea și verificarea de lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei, clasa I

Sisteme de management

SR EN ISO 9001, SR EN ISO 140001, SR EN ISO 18001; SR EN ISO/CEI 27001

Certificare ca furnizor de servicii NATO

cod NCAGE IA86L

Scroll to Top