Search

RO-NET

Construirea unei infrastructuri naţionale broadband în zonele defavorizate prin utilizarea de fonduri structurale
Beneficiar: Ministerul Comunicaţiilor și Societăţii Informaţionale prin Telekom România

Proiectul își propune să dezvolte o infrastructură de reţele electronice (fibră optică) care să asigure capabilităţile necesare furnizării de servicii de bandă largă în zonele rurale din România care nu sunt în prezent deservite și pentru care nu există planuri de investiţii private.

Gauss contribuie cu următoarele tipuri de lucrări:

– măsurători topografice, în completarea celor LIDAR, pentru o lungime de traseu de peste 4800 km, împărţită în 783 locaţii

– prelucrarea datelor LIDAR (nori de puncte), cu ajutorul aplicaţiilor specializate, pentru trasee cuprinse în cele 40 de judeţe ale României

– întocmirea proiectului tehnic de execuţie

– obţinerea avizării OCPI pentru documetaţia aferentă celor 40 de judeţe

– recepţia tehnică a planurilor de situaţie fără FO (fibră optică)

– obţinerea certificatelor de urbanism pentru documentaţiile aferente a 7 loturi

– obţinerea autorizaţiilor de construcţie pentru 783 locaţii, împreună cu câteva activităţi suplimentare faţă de avizările obișnuite: studii de coexistenţă, studii geotehnice și studii de risc natural

– predarea autorizaţiilor de construcţie și asigurarea suportului tehnic pentru execuţie (în calitate de proiectant, revizii proiect, dispoziţii de șantier, faze determinante)

Scroll to Top