01

Sistem Informatic Geografic pentru linii electrice

Beneficiar: C.N.T.E.E. TransElectrica S.A. S.T. Timişoara

Beneficiar: C.N.T.E.E. TransElectrica S.A. S.T. Timişoara

Gauss a realizat baza de date pentru reţelele electrice de înaltă tensiune de pe teritoriile judeţelor: Timiș, Arad, Hunedoara, Alba și Caraș-Severin

Gauss a realizat de asemenea documentaţiile cadastrale în vederea amplasării de noi stâlpi de înaltă tensiune pentru: L.E.A. 400 KV  Arad – Oradea – Bekescsaba, L.E.A. 400 KV Arad – Nădab. Activităţile întreprinse de Gauss au fost: realizarea reţelei geodezice, realizarea zborului fotogrammetric și scanarea LIDAR, prelucrarea ortofotoplanurilor, realizarea măsurătorilor topografice, întocmirea documentaţiilor topografice și cadastrale.

Petrom

Beneficiar: OMV Petrom S.A. – membru OMV Group

02

Beneficiar: OMV Petrom S.A. – membru OMV Group

Întocmirea documentaţiei pentru atestarea proprietăţii conform HG 834/1991 pentru S.N.P. Petrom, Schela Petrolieră Timișoara – peste 4000 de sonde și terenuri petroliere. Contract-cadru pentru furnizarea de servicii topografice, geodezie, cadastru și fotogrammetrie, realizarea de studii geotehnice, obţinerea de permise și proiectare pentru OMV Petrom S.A.

Începând cu 2007 în cadrul acestui contract și prin alte contracte, firma noastră a oferit următoarele servicii:

– măsurători topografice necesare pentru elaborarea proiectelor tehnice
– elaborarea planurilor cadastrale, identificarea proprietarilor și negocieri cu aceștia pentru obţinerea drepturilor de acces
– zboruri fotogrammetrice
– întocmirea proiectelor tehnice de detaliu pentru execuţia noilor obiective (sonde, conducte)
– elaborarea de documentaţii tehnice pentru obţinerea autorizaţiilor de construcţie
– elaborarea de documentaţii tehnice pentru obţinerea certificatelor de urbanism, a avizelor și acordurilor specifice
– realizarea de studii geotehnice
– realizarea de studii de impact asupra mediului
– detecţia de conducte subterane, implementarea GIS pentru acestea

Proiecte:
– realizarea tuturor tipurilor de documentaţii cadastrale pentru obiectivele OMV Petrom.

03

Conpet

Beneficiar: CONPET S.A.

Beneficiar: CONPET S.A.

Proiectul a avut ca scop realizarea Sistemului Informatic Geografic (GIS) al Conpet prin care s-au îmbunătăţit activităţile de administrare, proiectare, mentenanţă etc. a sistemului de transport al fluidelor, pentru conductele sale magistrale și locale.

Proiectul a fost realizat în următoarele etape

– realizarea reţelei geodezice de îndesire
– realizarea reţelei geodezice de ridicare
– identificarea traseului conductelor și ridicarea topografică a acestora (lungimi totale de peste 4000 km conducte)

– prelucrarea măsurătorilor
– realizarea planului topografic și cadastral digital
– realizarea de studii geofizice: agresivitatea terenului și rezistivi-tatea solului pe traseul conductelor

– crearea și popularea bazei de date GIS
– dezvoltarea de aplicaţii CAD/GIS

S-au dezvoltat următoarele tipuri de aplicaţii:
– aplicaţii pentru generare profiluri transversale și longitudinale pe conductă
– aplicaţii pentru optimizarea proiectării
– aplicaţii pentru Compartimentul Administrativ

Nabucco

Beneficiar: S.N.T.G.N. Transgaz S.A.

04

Beneficiar: S.N.T.G.N. Transgaz S.A.

Gauss a realizat lucrări geodezice, topografice, cadastrale și fotogrammetrice pentru gazoductul NABUCCO. Au fost realizate toate lucrările de specialitate pentru traseul gazoductului NABUCCO pe teritoriul României (aprox. 457 km). Au fost realizate lucrările de identificare a proprietarilor afectaţi din zona de lucru a conductei, aproximativ 41.000 proprietari.

Am realizat și furnizat ortofotograme digitale și modelul numeric al terenului, derivat din date LIDAR, pentru un culoar de minim 1000m (în medie 1700m) pe traseul rezultat din studiul de birou, am executat planurile cu detaliile topografice în zonele de traversări (peste 350 de planșe), inclusiv determinări batimetrice ale fundurilor râurilor majore traversate, am asigurat popularea bazei de date GIS a proiectului cu datele topografice și cu informaţiile rezultate din proiectarea de specialitate.

De asemenea, Gauss a implemetat și administrat sistemele liniare de referinţă corespunzătoare fiecărei revizii a traseului. Am furnizat informaţii rezultate din analiza 3D a datelor (profile și pante, longitudinale și transversale, vizualizări perspective ale informaţilor legate de gazoduct etc.) și diverse statistici solicitate de client, ale datelor topografice și cadastrale.

De asemenea, Gauss a dezvoltat sub platforma ESRI ArcGIS Desktop o aplicaţie de generare a planurilor de aliniament/profil pentru întregul traseul românesc al gazoductului. legate de gazoduct etc.) și diverse statistici solicitate de client, ale datelor topografice și cadastrale.

05

OMV Petrom Rerutare conducte de amestec Bustuchin

Proiectul este format din 10 lucrări având ca scop rerutarea conductelor de amestec aflate în apropierea locuinţelor din localitatea Bustuchin, în vederea respectării distanţei de siguranţă faţă de clădiri.
Proiectul se referă la punerea în siguranţă a conductelor de amestec provenite de la sonde aflate în zona intravilanului Bustuchin prin construirea a noi conducte din oţel carbon. Prin noul traseu se vor respecta distanţele de siguranţă.
Proiectul include și fabricarea unui nou manifold cu 7 intrări și 3 ieșiri din oţel carbon amplasat în careul de producţie al sondei existente 866 Bustuchin OMV Petrom.
Activităţile principale ale proiectului sunt: lucrări de sudură, lucrări de foraj orizontal, montare conductă, probe de presiune, lucrări electrice și automatizare, cuplarea conductei și punerea în funcţiune.

Material: Oţel carbon
Condiţii operare: – presiune: max.36bar
– debit gaz: max. 29.000 Sm3/h
– Conducta DN80, lungime 541m
– Conducta DN80, lungime 116m
– Conducta DN80, lungime 1488m
– Conducta DN100, lungime 775m
– Conducta DN80, lungime 779m
– Conducta DN80, lungime 213m
– Conducta DN100, lungime 170m
– Conducta DN200, lungime 1557m

Scroll to Top