Search

OMV Petrom Rerutare conducte de amestec – Bustuchin

Proiectul este format din 10 lucrări având ca scop rerutarea conductelor de amestec aflate în apropierea locuinţelor din localitatea Bustuchin, în vederea respectării distanţei de siguranţă faţă de clădiri.
Proiectul se referă la punerea în siguranţă a conductelor de amestec provenite de la sonde aflate în zona intravilanului Bustuchin prin construirea a noi conducte din oţel carbon. Prin noul traseu se vor respecta distanţele de siguranţă.
Proiectul include și fabricarea unui nou manifold cu 7 intrări și 3 ieșiri din oţel carbon amplasat în careul de producţie al sondei existente 866 Bustuchin OMV Petrom.
Activităţile principale ale proiectului sunt: lucrări de sudură, lucrări de foraj orizontal, montare conductă, probe de presiune, lucrări electrice și automatizare, cuplarea conductei și punerea în funcţiune.

Material: Oţel carbon
Condiţii operare: – presiune: max.36bar
– debit gaz: max. 29.000 Sm3/h
– Conducta DN80, lungime 541m
– Conducta DN80, lungime 116m
– Conducta DN80, lungime 1488m
– Conducta DN100, lungime 775m
– Conducta DN80, lungime 779m
– Conducta DN80, lungime 213m
– Conducta DN100, lungime 170m
– Conducta DN200, lungime 1557m

Scroll to Top