Search

GAUSS a contribuit la realizarea unor proiecte cu însemnătate deosebită în România și nu numai

01

Întocmirea documentației pentru atestarea proprietății conform HG 834/1991, pentru S.N.P. Petrom, Schela Petrolieră Timișoara – peste 4000 sonde și terenuri petroliere

02

Contract cadru pentru furnizarea de servicii de topografie, geodezie, cadastru și fotogrammetrie, realizarea de studii geotehnice, obținerea de permise și proiectare pentru OMV PETROM S.A.. Începând cu 2007, în cadrul acestui contract cadru și alte contracte subsidiare semnate între OMV Petrom SA si GAUSS S.R.L., firma noastră a oferit următoarele servicii

– măsurători topografice necesare pentru elaborarea proiectelor tehnice;
– elaborarea planurilor cadastrale, identificarea proprietarilor și negocieri cu aceștia pentru obținerea drepturilor de acces;
– zboruri fotogrammetrice;
– întocmirea proiectelor tehnice de detaliu pentru a execuția noilor obiective (sonde, conducte);
– elaborarea de documentații tehnice pentru obținerea autorizațiilor de construcție;
– elaborarea de documentații tehnice pentru obținerea certificatelor de urbanism, a avizelor și acordurilor specifice;
– realizarea de studii geotehnice;
– realizarea de studii de impact asupra mediului;
– detecția de conducte subterane și implementarea G.I.S. pentru acestea;
– realizarea tuturor tipurilor de documentații cadastrale pentru obiectivele OMV PETROM.

03

Contract cadru pentru furnizarea de servicii de topografie, geodezie, cadastru și fotogrammetrie, realizarea de studii geotehnice, obținerea de permise și proiectare pentru OMV PETROM S.A.. Începând cu 2007, în cadrul acestui contract cadru și alte contracte subsidiare semnate între OMV Petrom SA si GAUSS S.R.L., firma noastră a oferit următoarele servicii

04

Inventarierea terenurilor din administrarea Agenției Domeniilor Statului. Au fost realizate măsurătorile topografice, baza de date GIS și înscrierea în Cartea Funciară pentru aproximativ 600.000 ha

05

Realizarea bazei de date GIS pentru Sistemul de Identificare al Parcelelor Agricole, în beneficiul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură: realizarea bazei de date cu terenurile agricole pentru o suprafață de aproximativ 57.000 km2

06

Controlul prin teledetecție al cererilor de plată pe suprafață, pentru Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură: începând cu anul 2007, au fost controlate prin teledetecție cererile de plată pentru un număr de 697.954 fermieri sau 4.078.787 parcele agricole, însumând o suprafață declarată totală de 5.278.666 km2, din care s-au controlat 213.053 km2

07

Identificarea traseelor conductelor subterane din patrimoniul CONPET SA: a fost realizată detecția subterană și măsurătorile topografice pentru o lungime totală de peste 4.000 km conducte îngropate

08

Identificarea traseelor conductelor subterane din patrimoniul CONPET SA: a fost realizată detecția subterană și măsurătorile topografice pentru o lungime totală de peste 4.000 km conducte îngropate

09

Realizarea lucrărilor geodezice, topografice, cadastrale și fotogrammetrice pentru gazoductul Nabucco, având ca beneficiar S.N.T.G.N. Transgaz: au fost realizate toate lucrările de specialitate pentru traseul gazoductului Nabucco pe teritoriul României (aprox. 457 km). Au fost realizate lucrările de identificare a proprietarilor afectați de zona de lucru a conductei, aproximativ 41.000 proprietari

10

Realizarea proiectului tehnic și obținerea Autorizațiilor de Construire pentru traseele aferente proiectului RO-NET al Ministerului pentru Societatea Informațională: au fost realizate lucrările topografice, proiectul tehnic de detaliu pentru o lungime de traseu de fibră optică de peste 4800 km, împărțită în 783 de trasee. Totodată în cadrul acestui proiect, au fost întocmite peste 8000 de documentații tehnice necesare obținerii autorizațiilor de construire pentru cele 783 trasee

11

Realizarea lucrărilor de introducere a cadastrului general în comunele Mârzănești, jud. Teleorman și Valea Mărului, jud. Galați: lucrările au fost finalizate în anul 2013 și au avut ca rezultat un număr de peste 26.000 imobile înscrise în Cartea Funciară; finanțarea proiectului a fost asigurată de ANCPI prin programul CESAR

Scroll to Top