Geodezie

Se ocupă cu studiul, măsurarea şi determinarea formei şi dimensiunilor Pământului sau a unor părţi întinse din suprafaţa acestuia, precum şi cu determinarea poziţiei precise a unor puncte fixe de pe teren, ce formează reţeaua geodezică de sprijin pentru măsurătorile topografice. În cadrul măsurătorilor geodezice, care se execută pe suprafeţe mari, se ţine seama de efectul de curbură al Pământului.

Cadastru

Cuprinde totalitatea lucrărilor necesare pentru identificarea, măsurarea şi reprezentarea pe hărţi şi planuri cadastrale a bunurilor imobile de pe întreg teritoriul ţării, indiferent de destinaţia lor şi de proprietar. Prin introducerea cadastrului, se realizează cunoaşterea şi furnizarea, în orice moment, a datelor cadastrale din punct de vedere cantitativ, calitativ şi juridic a bunurilor imobile din cuprinsul unui teritoriu cadastral

Topografie

Se ocupă cu studiul, măsurarea şi reprezentarea pe planuri şi hărţi a terenului cu toate formele de planimetrie şi de relief existente. În cadrul măsurătorilor topografice, ce se execută pe suprafeţe mici, nu se ţine seama de curbura Pământului

Teledetecţie

Cuprinde un ansamblu de tehnici şi tehnologii elaborate în vederea teleobservării resurselor naturale ale Pământului, ale planetelor, precum şi a spaţiului aerian şi interplanetar, ce se efectuează cu ajutorul sateliţilor artificiali

Fotogrammetrie

Se ocupă cu înregistrarea, măsurarea şi reprezentarea obiectelor sau fenomenelor în spaţiu şi timp, cu ajutorul imaginilor fotografice ale acestora, ce poartă denumirea de fotograme. Ridicările fotogrammetrice au o largă utilizare în prezent datorită randamentului superior al procesului de culegere şi prelucrare a datelor, precum şi a metodelor rapide de întocmire a planurilor topografice sub formă analogică şi mai recent, sub formă digitală

Sistemul informaţional geografic

Cunoscut şi sub denumirea de G.I.S. (Geographical Information System), se bazează pe utilizarea tehnicii electronice de calcul, necesară pentru achiziţia, stocarea, analiza şi afişarea datelor geografice ale suprafeţei terestre, sub formă de rapoarte grafice şi numerice. Sistemele informaţionale geografice realizează organizarea informaţiei pe criterii spaţiale (geografice) şi pe diferite nivele (straturi) de informaţie, (planuri tematice)

Cartografie

Se ocupă cu studiul proiecţiilor cartografice folosite la reprezentarea în plan a suprafeţei Pământului sau a unor porţiuni din această suprafaţă, în vederea întocmirii, editării şi multiplicării planurilor şi hărţilor topografice

Scroll to Top