Search

01

Aplicație WebGIS pentru inventarierea stâlpilor

Pentru firmele de telecomunicaţii

Pentru firmele de telecomunicaţii

Permite:
– lucrul simultan pe setul de date de către mai mulţi operatori
– inventarierea stâlpilor (date textuale şi fotografii)
– validarea echipamentelor de pe stâlp
– adăugarea de stâlpi noi şi inventarierea lor
– vizualizarea atributelor
– localizarea în timp real pe hartă
– navigarea către adrese
– descărcarea şi încarcarea de sesiuni de lucru
Conţine:
– 3 opţiuni de fundal (ortofotoplan, hartă, hibrid)
– strat editabil stâlpi
– strat editabil echipamente TKR
– strat trasee maşină
– cruce poziţie curentă
– căsuţă de navigare la adrese

Aplicație WebGIS pentru vizualizarea imobilelor

Poate fi utilizată pentru etapa de publicitate a cadastrului sistematic

02

Aplicație WebGIS pentru vizualizarea imobilelor

Poate fi utilizată pentru etapa de publicitate a cadastrului sistematic

Poate fi utilizată pentru etapa de publicitate a cadastrului sistematic

Permite:
– căutarea și vizualizarea listei de imobile pentru fiecare proprietar
– vizualizarea datelor aferente imobilului
– vizualizarea pe hartă a imobilului, a clădirilor sale și a imobilelor vecine
– descărcarea cererii de rectificare pentru fiecare imobil în parte
Conţine:
– ortofotoplan fundal
– strat imobile
– strat clădiri
– limită UAT
– limită intravilane

03

Aplicaţie WebGIS pentru determinarea obstacolelor aeriene

Pentru primăriile din apropierea Aeroporturilor

Pentru primăriile din apropierea Aeroporturilor

Permite:
– vizualizarea hărţii înălţimilor maxime admise
– interogarea hărţii după locaţie prin click sau după coordonate în diverse proiecţii

Conţine:
– hartă/ortofoplan de fundal
– raster cu înălţimile maxime admise
– limitele de UAT învecinate
– limite areale unde se va cere în mod obligatoriu aviz AACR

Aplicație WebGIS pentru colectarea datelor cadastrale

04

Aplicație WebGIS pentru colectarea datelor cadastrale

Procedurile implementate în aplicație sunt:

– colectarea datelor despre imobil și proprietari/posesori;
– importarea punctelor GPS luate cu aparatele GPS de mare precizie și îndesirea lor folosind funcții ca: intersecție aliniamente, prelungire aliniament, ridică/coboară perpendiculară, paralelă, trilaterație, arc de cerc;
– adăugarea actelor și schiței imobilului (sub formă de documente scanate sau fotografiate), adăugarea de imagini ale imobilului luate pe teren și expedierea acestora pe server în timp real;

– vectorizarea, pornind sau nu de la punctele importate, a imobilelor și a clădirilor, atribuirea lor cu date textuale și imagini și salvarea lor pe server în timp real;
– măsurarea de distanțe și suprafeţe;
– vizualizarea, interogarea și modificarea imobilelor, a clădirilor și a datelor aferente și salvarea lor pe server în timp real.

Aplicația se folosește în etapa de realizare a lucrărilor de specialitate, pentru următoarele sarcini:
– Realizarea interviurilor, măsurarea imobilelor și a construcțiilor și colectarea actelor;
– Realizarea bazei de date preliminare cu acte și proprietari;
– Realizarea bazei de date cu privire la construcțiile existente în vederea obținerii ulterioare a actelor necesare a fi emise de către Primăria unității administrativ-teritoriale pentru înscrierea în cartea funciară;
– Alte date necesare pentru colectarea informațiilor despre imobile și construcții.

Proiectul are ca scop ușurarea fluxului de lucru în cadrul lucrărilor de cadastru general.
Aplicația este un site web ce permite integrarea informatizată a mai multor proceduri din cadastrul general. Ea este creată în special pentru tabletă, însă poate fi în folosită și de pe desktop.
Independenţa de platformă (rulează pe Windows și Android), aplicaţia e un instrument excelent pentru verificarea în timp real a datelor colectate și a activităţii din teren.

Scroll to Top